There are 5 mathematicians whose last name begin with SSKJ.


Skjelbred, Tor University of California, Berkeley 1972
Skjellum, Anthony California Institute of Technology 1990
Skjelnes, Roy Kungliga Tekniska Högskolan 2000
Skjernaa, Bjarke Aarhus University 2004
Skjetne, Roger Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 2005