Johan Heinrich Steggewentz


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1933 Netherlands
Dissertation: De invloed van de getijbeweging van zeeën en getijrivieren op de stijghoogte van grondwater

Advisor 1: Johannes Martinus Burgers
Advisor 2: Hendrik Bremekamp

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302970 for the advisor ID.