Jan Joachim Borren


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1921 Netherlands
Dissertation: Een nieuwe methode ter bepaling van grootte en richting der stroomsnelheid van vloeistoffen: Beschouwingen over de verschijnselen in de doode ruimte van een centrifugaalpomp

Advisor 1: Johannes Martinus Burgers

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302949 for the advisor ID.