Bartholomeus Lambertus Voskuil


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1925 Netherlands
Dissertation: Onderzoek naar de bruikbaarheid van het hoogtevliegtuig voor verkeersdoeleinden

Advisor 1: Johannes Martinus Burgers

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302948 for the advisor ID.