Wilhelm Petrus Robbertse


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1948 Netherlands
Dissertation: Over de verdichtings- en verdunningsverschijnselen in een gas veroorzaakt door de stoot van een zuiger met zeer hoge snelheid

Advisor 1: Johannes Martinus Burgers
Advisor 2: Simon Cornelis van Veen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 299077 for the advisor ID.