There are 43 mathematicians whose last name begin with POK.


Pokalyuk, Cornelia 2012
Pokalyuk, Stanislav Universität des Saarlandes 2012
Pokam Kakeu, Achille Landri University of Dschang 2021
Pokas, Sergey Odesa University 1984
Pokazeeva, Rimma Voronezh State University 1968
Pokern, Yvo University of Warwick 2007
Pokharel, Krishna University of Toledo 2015
Pokharel, Manish Korea Aerospace University 2011
Pokhariyal, G.
Pokhriyal, Neeti State University of New York at Buffalo 2019
Pokhriyal, Sushant Shiv Nadar University 2022
Pokkuniri, Prasad University of California, Riverside 2007
Poklonskiy, Alexey Michigan State University 2008
Pokluda, David Silesian University in Opava 2001
Pokojovy, Michael Universität Konstanz 2011
Pokora, Piotr Uniwersytet Pedagogiczny 2015
Pokorna, Eva Charles University 1984
Pokorna, Olga Charles University 1990
Pokorná, Natalia Czech Technical University 2010
Pokornaya, Ilana Voronezh State University 1996
Pokorni, Boris Rensselaer Polytechnic Institute 2005
Pokorny, Alexander University of California, Riverside 2021
Pokorny, Dusan Charles University 2009
Pokorny, Florian The University of Edinburgh 2011
Pokorny, Jutta Universität Bielefeld 1984
Pokorny, Martin University of Arizona 1992
Pokorny, Pavel Brno University of Technology 2010
Pokorny, Vitaly Lomonosov Moscow State University 1950
Pokorny, Yulii Voronezh State University 1967
Pokorski, Stefan Uniwersytet Warszawski 1967
Pokotylo, Oleksii Universität zu Köln 2016
Pokraev, Stanislav Universiteit Twente 2009
Pokrajac, Dragoljub Temple University 2002
Pokropp, Fritz Universität Hamburg 1965
Pokrovskii, Alexei Institute of Control Science 1971
Pokrovskiy, Alexey London School of Economics and Political Science 2013
Pokrovskiy, Andrey Lomonosov Moscow State University 2009
Pokrovskiy, Andrey Lomonosov Moscow State University 1996
Pokrzywa, Andrzej Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences 1976
Pokta, Suriani Texas A&M University 2004
Poku, Maame Carnegie Mellon University 2005
Pokutnyi, Oleksandr Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine 2009
Pokutta, Sebastian Universität Duisburg-Essen 2005