There are 3 mathematicians whose last name begin with BZ.


Bzdega, Bartlomiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012
Bzoch, Ronald Illinois Institute of Technology 1957
Bzyl, Włodzimierz University of Gdansk 1985