Bogusław Szymański


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1979 Poland
Dissertation: Pewne aspekty miar gaussowskich w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha
Mathematics Subject Classification: 60—Probability theory and stochastic processes

Advisor: Stanisław Kwapień

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 95572 for the advisor ID.