Andrzej Pliś

MathSciNet


Ph.D. Polska Akademia Nauk 1954 Poland
Dissertation: O problemie integralnego istnienia całek równania liniowego o pochodnych cząstkowych rzędu pierwszego
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Tadeusz (Tadé) Ważewski

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Adamus-Kulczycka, AlicjaUniwersytet Jagielloński1975
Bal, StefanUniwersytet Jagielloński1967
Chang-Ho-Ling,  Uniwersytet Jagielloński1965
Fitzke, AndrzejInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences1973
Quezada, RobertoPolska Akademia Nauk19905
Zastawniak, TomaszUniwersytet Jagielloński19871

According to our current on-line database, Andrzej Pliś has 6 students and 12 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 60563 for the advisor ID.