Ryszard Płuciennik

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1982 Poland
Dissertation: O operatorach całkowych w uogólnionych przestrzeniach Orlicza

Advisor: Julian Musielak

Student:

NameSchoolYearDescendants
Kolwicz, PawełPoznań University of Technology1996

According to our current on-line database, Ryszard Płuciennik has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53081 for the advisor ID.