Mieczysław Plewa


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1981 Poland
Dissertation: Przekształcenia całkowe w pewnych przestrzeniach funkcji i dystrybucji

Advisor: Julian Musielak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 53080 for the advisor ID.