Jan Ferdinand van den Berg


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1972 Netherlands
Dissertation: Dielektrische eigenschappen van butanol-1 en van mengsels van butanol-1 met hexaan en met tetrachloormethaan

Advisor 1: Jan Arnold Albert Ketelaar

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 310854 for the advisor ID.