Pieter Franciscus van Velden


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1950 Netherlands
Dissertation: Cis en trans-1-2-dichlooraetheen: Photochemische reacties met broom: Het verband tussen isomerisatie en additie

Advisor 1: Jan Arnold Albert Ketelaar

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 310810 for the advisor ID.