Nicolaas van Meurs


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1956 Netherlands
Dissertation: Dipoolmetingen aan enige homologe reeksen van α,ω-gesubstitueerde alkanen: α,ω-dibromiden, diolen en dicarbonzure diaethylesters

Advisor 1: Jan Arnold Albert Ketelaar

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 310799 for the advisor ID.