Thomas Monte Wiarda


Ph.D. Universiteit Leiden 1967 Netherlands
Dissertation: De verandering van de demping van het tweede geluid onder invloed van een stationaire normale en superfluide stroming

Advisor 1: Krijn W. Taconis

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302364 for the advisor ID.