Gerben Posthumus


Ph.D. Landbouwuniversiteit Wageningen 1943 Netherlands
Dissertation: Een mathematisch-statistische studie over de nauwkeurigheid van het organoleptisch onderzoek van boter

Advisor 1: Marie Johan van Uven

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 299682 for the advisor ID.