Johannes Rendel de Jong


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1951 Netherlands
Dissertation: Onderzoekingen naar de nauwkeurigheid van tijdnormen voor menselijke arbeid

Advisor 1: Simon Cornelis van Veen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 299072 for the advisor ID.