Dominika Pawlik


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 2017 Poland
Dissertation: Brzegi Gromowa grup hiperbolicznych jako granice odwrotne ciągów wielościanów
Mathematics Subject Classification: 20—Group theory and generalizations

Advisor 1: Jacek Świątkowski
Advisor 2: Damian Osajda

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 274123 for the advisor ID.