Luk Levrouw


Ph.D. Universiteit Gent 1994 Belgium
Dissertation: Gecontroleerde heruitvoering van parallelle programma`s met gemeenschappelijke veranderlijken
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Jan M. van Campenhout

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 249105 for the advisor ID.