Wiesław Szwiec


Ph.D. Uniwersytet Wrocławski 1977 Poland
Dissertation: Synthesis of optimal control for third order non-linear systems(Synteza sterowania optymalnego dla układów nieliniowych rzędu trzeciego)
Mathematics Subject Classification: 93—Systems theory; control

Advisor 1: Adam Władysław Rybarski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 234294 for the advisor ID.