Krzysztof Pecul


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1971 Poland
Dissertation: Wyznaczanie energii oddziaływania dwóch atomów metodą podzielonej macierzy Hamiltonianu oraz metodą wariacyjną
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor 1: Włodzimierz Kołos

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 219677 for the advisor ID.