Maria Skowierżak

MathSciNet


Ph.D. Politechnika Łódzka 1980 Poland
Dissertation: Własności ekstremalne pewnych klas funkcji holomorficznych generowanych przez całkę Stieltjesa
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Izydor Wieslaw Dziubiński

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 191016 for the advisor ID.