Paweł Ignaczak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1989 Poland
Dissertation: Konsekwencje równości modułów form półtoraliniowych na pełnej algebrze operatorów na przestrzeni Hilberta

Advisor 1: Adam Paszkiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 181847 for the advisor ID.