Piotr Rejmenciak


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2002 Poland
Dissertation: Nieregularności w rozmieszczeniu wymiernych punktów krzywej eliptycznej nad ciałami skończonymi
Mathematics Subject Classification: 11—Number theory

Advisor 1: Jerzy Kaczorowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 158381 for the advisor ID.