Przemysław Kubiak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2001 Poland
Dissertation: Analiza wybranych metod algorytmicznej teorii liczb wraz z zastosowaniami kryptologicznymi
Mathematics Subject Classification: 11—Number theory

Advisor 1: Jerzy Kaczorowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 158380 for the advisor ID.