Leszek Kaniecki

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1995 Poland
Dissertation: Wybrane zagadnienia dotyczące sum liczb pierwszych
Mathematics Subject Classification: 11—Number theory

Advisor 1: Jerzy Kaczorowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 158378 for the advisor ID.