Maciej Grześkowiak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 Poland
Dissertation: Analiza algorytmów generowania kluczy w systemie XTR
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Jerzy Kaczorowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 158310 for the advisor ID.