Łukasz Pańkowski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2009 Poland
Dissertation: Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych
Mathematics Subject Classification: 11—Number theory

Advisor 1: Jerzy Kaczorowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 158039 for the advisor ID.