Zbigniew Skotniczny


Ph.D. Akademia Górniczo-Hutnicza 1986 Poland
Dissertation: Metodyczne problemy komputerowej symulacji dynamiki wielu ciał oddziaływujących siłami o dalekim zasięgu. Zastosowanie do badania dynamiki jonów w modelu beta-aluminy
Mathematics Subject Classification: 94—Information and communication, circuits

Advisor 1: Jacek Moscinski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 153567 for the advisor ID.