Anna Bistroń

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2008 Poland
Dissertation: Zbiory minimalne i niezmiennicze w semi-układach dynamicznych oraz zachowanie się semi-układów dynamicznych

Advisor 1: Andrzej Pelczar
Advisor 2: Krzysztof Ciesielski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 149355 for the advisor ID.