Zbigniew Stanisław Szewczak

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1997 Poland
Dissertation: Centralne twierdzenia graniczne dla zależnych zmiennych losowych o nieskończonej wariancji
Mathematics Subject Classification: 60—Probability theory and stochastic processes

Advisor 1: Adam Jakubowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 146516 for the advisor ID.