Jan Marius Reijnierse


Ph.D. Universiteit Leiden 1951 Netherlands
Dissertation: De meetkundige plaats van de punten met gegeven betrekking tussen de afstanden tot twee puntverzamelingen
Mathematics Subject Classification: 14—Algebraic geometry

Advisor 1: Johannes Haantjes

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144741 for the advisor ID.