Jan Ellerbroek


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1926 Netherlands
Dissertation: Invloed der temperatuur op geadsorbeerde gaslagen en op de optische constanten bij kwik
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Remmelt Sissingh

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 141506 for the advisor ID.