Kazimierz Ajdukiewicz


Ph.D. University of Lwów 1912 Poland
Dissertation: O stosunku aprioryzmu przestrzeni u Kanta do kwestii genezy wyobrażenia przestrzeni

Advisor 1: Kazimierz Twardowski

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Suszko, RomanUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu194881
Giedymin, JerzyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu19518

According to our current on-line database, Kazimierz Ajdukiewicz has 2 students and 91 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 139394 for the advisor ID.