Hendricus Wilhelmus Lintsen


Ph.D. Technische Universiteit Eindhoven 1980 Netherlands
Dissertation: Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw : een streven naar erkenning en macht
Mathematics Subject Classification: 01—History and biography

Advisor 1: Lambertus Johannes Folkert Broer
Advisor 2: Bé Cornelis van Houten

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 119072 for the advisor ID.