Job Giltay


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1953 Netherlands
Dissertation: Bijdrage tot de stochastiek van het telefoonverkeer, in het bijzonder van de volkomen bundel
Mathematics Subject Classification: 00—General

Advisor 1: Simon Cornelis van Veen
Advisor 2: Willem Theodoor Baehler

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 115840 for the advisor ID.