Hendrik van Gent


Ph.D. Universiteit Leiden 1932 Netherlands
Dissertation: Veranderlijke sterren op een veld van 10° bij 10° in of nabij het sterrenbeeld Corona Australis
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor: Ejnar Hertzsprung

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112297 for the advisor ID.