Anna Lladó Sánchez


Ph.D. Universitat Politècnica de Catalunya 1989 Spain
Dissertation: Contribucions a l'estudi i al disseny de xarxes d'interconnexió amb enllaços unidireccionals

Advisor: Miquel Ángel Fiol Mora

Student:

NameSchoolYearDescendants
Muntaner Batlle, FrancescUniversitat Politècnica de Catalunya2001

According to our current on-line database, Anna Lladó Sánchez has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 101740 for the advisor ID.